вторник, 23 април 2019 г.

Формуляри

Формулярите са текстови документи, които съдържат инструкции за попълване и специални полета, текстово поле за попълване на текст, радиобутони за избор на няколко възможности, поле за въвеждане на кратък отговор и други. Формулярите се използват за попълване на анкети, регистрации, обратни връзки, тестове, проучвания, бланки за поръчки.

1 задача: Създайте следния формуляр:
2 задача: